Szczegółowa oferta:
  • Budowa i remonty dróg i mostów
  • Roboty ziemne i usługi sprzętowe:
  • - Budowa: przepustów, boisk, bieżni, chodników
    - Kopanie oraz wzmacnianie brzegów: stawów, oczek wodnych, zbiorników retencyjnych
  • Produkcja i sprzedaż betonu towarowego oraz elementów betonowych
  • Betonowanie mostów i wiaduktów
  • Wylewanie posadzek, stropów, fundamentów, ław budynków
  • Szybkie wyceny (kosztorysy wykonawcze) z zakresu budowy dróg dojazdowych, betonowania, budowy przepustów, cieków wodnych, prac melioracyjnych, robót ziemnych oraz innych usług budowlanych
mikpol
mikpol
mikpol