Stworzenie nowoczesnej bazy sprzętowej było możliwe dzięki realizacji trzech projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013:
  • „Zakup koparki gąsienicowej oraz zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem w celu wprowadzenia nowych usług, ulepszenia dotychczas świadczonych usług oraz poprawy zarządzania firmą” - projekt współfinansowany w ramach działania 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw, I Osi Priorytetowej Przedsiębiorczość i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
  • „Wzrost konkurencyjności poprzez zakup nowoczesnej betoniarni w celu poszerzenia palety produktów i poprawy jakości dotychczas świadczonych usług” - projekt współfinansowany w ramach działania 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw, I Osi Priorytetowej Przedsiębiorczość i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
  • „Wzrost konkurencyjności firmy MIKPOL poprzez zakup nowoczesnej pompo-gruszki” - projekt współfinansowany w ramach działania 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw, I Osi Priorytetowej Przedsiębiorczość i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
mikpol
mikpol
mikpol